?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Добре поїхали Previous Previous Next Next
"Карпатський трамвайчик" - зимовий варіант - Клуб екологічного туризму "Добре поїхали" — LiveJournal
jarkokozak
dobre_poixaly
jarkokozak
"Карпатський трамвайчик" - зимовий варіант
16 comments or Leave a comment
Comments
jarkokozak From: jarkokozak Date: January 15th, 2009 10:32 am (UTC) (Link)
Список - так, поіменно. Водій мусить мати список, якщо ГАЇ зупинить.
Завдаток - половина суми, зараз. решту при посадці в автобус.
16 comments or Leave a comment