?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Добре поїхали Previous Previous Next Next
"Карпатський трамвайчик" - зимовий варіант - Клуб екологічного туризму "Добре поїхали" — LiveJournal
jarkokozak
dobre_poixaly
jarkokozak
"Карпатський трамвайчик" - зимовий варіант
16 comments or Leave a comment
Comments
From: (Anonymous) Date: January 18th, 2009 11:33 am (UTC) (Link)

хитрий вуйко

Ярослав, а у той трамвай можна впасти безпосередньо у Вигоді?
jarkokozak From: jarkokozak Date: January 18th, 2009 11:37 am (UTC) (Link)

Re: хитрий вуйко

"Карпатський трамвай" їздить тільки на замовлення туристичних груп, а чи можна "падати на хвіст" - то вже вирішує керівник групи.
16 comments or Leave a comment