?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Добре поїхали Previous Previous Next Next
8 лютого. Відкриваємо Київщину! - Клуб екологічного туризму "Добре поїхали" — LiveJournal
jarkokozak
dobre_poixaly
jarkokozak
8 лютого. Відкриваємо Київщину!
13 comments or Leave a comment
Comments
luelf From: luelf Date: January 22nd, 2009 08:56 pm (UTC) (Link)
Найцікавіше - то церква у Пархомівці. Я буду!
jarkokozak From: jarkokozak Date: January 23rd, 2009 09:22 pm (UTC) (Link)
а мене, як мущіну, більше цікавлять млини ;)
/осли і коти/
13 comments or Leave a comment