?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Добре поїхали Previous Previous Next Next
8 березня: Тернопілля і Волинь - Клуб екологічного туризму "Добре поїхали" — LiveJournal
jarkokozak
dobre_poixaly
jarkokozak
8 березня: Тернопілля і Волинь
22 comments or Leave a comment
Comments
jarkokozak From: jarkokozak Date: January 29th, 2009 09:07 pm (UTC) (Link)
Так, але у Львові я тільки завтра - ввечері на Київ.
Якщо в інший день - залишу контакт.
22 comments or Leave a comment