?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Добре поїхали Previous Previous Next Next
February 27th, 2008 - Клуб екологічного туризму "Добре поїхали" — LiveJournal
jarkokozak
dobre_poixaly
jarkokozak


До річниці клубу мандрівників «Добре, що ми поїхали» організовується конкурс на найкращий репортаж та найкраще фото.

УМОВИ КОНКУРСУCollapse )
8 comments or Leave a comment