?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Добре поїхали Previous Previous Next Next
March 18th, 2008 - Клуб екологічного туризму "Добре поїхали" — LiveJournal
jarkokozak
dobre_poixaly
jarkokozak

Нас чекає 4 вихідних і ми плануємо відвідати заповідники на півдні України.
Визрів такий план:
МОЇ ТАРАКАНИCollapse )
11 comments or Leave a comment
jarkokozak
dobre_poixaly
jarkokozak
дизель 5,8 грн/л
вже уявляю, що завтра почую від перевізників...
2 comments or Leave a comment