?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Добре поїхали Previous Previous Next Next
July 28th, 2008 - Клуб екологічного туризму "Добре поїхали" — LiveJournal
jarkokozak
dobre_poixaly
jarkokozak

Сплав по Бугу + каньйон Мертвоводу, ситуація:

2-3 серпня, є два місця
9-10 серпня, місць немає, але є пропозиція організувати ще один бус.
всім охочих прошу терміново повідомити на е-мейл: yarko.kozak@gmail.com

Про поселення і харчування:
читати даліCollapse )
Напишіть також, чи хто буде брати свої палатку, каремат чи спальник, чи всі беремо в організаторів.
9 comments or Leave a comment