?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Добре поїхали Previous Previous Next Next
July 11th, 2009 - Клуб екологічного туризму "Добре поїхали" — LiveJournal
malenkov78
dobre_poixaly
malenkov78


Новий експериментальний тур, якого ще немає на сайті "Унікальної України".
Група формується лише з учасників ЖЖ-спільнот та їх друзів.

Маршрут: Київ - Батурин -Глухів - Кролевець - Новгород Сіверський - Мена - Київ
4 comments or Leave a comment