?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Добре поїхали Previous Previous Next Next
December 28th, 2011 - Клуб екологічного туризму "Добре поїхали" — LiveJournal
jarkokozak
dobre_poixaly
jarkokozak
Яка мандрівка у 2011 році у вас була найбільш вдалою?
Що було найприємнішою несподіванкою, а що - найбільшим розчаруванням?
Куди плануєте потрапити у наступному році?

Tags: ,

8 comments or Leave a comment