?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Добре поїхали Previous Previous Next Next
June 23rd, 2015 - Клуб екологічного туризму "Добре поїхали" — LiveJournal
freckle06
dobre_poixaly
freckle06
Минулого року відбувся перший нічний кулінарний тур до музею Міжрічинського парку. Мені сподобалося, а тому і цьогорічний я пропустити не змогла,  навіть навчання прогуляла)))

Кулінарна ніч...Collapse )

Tags: ,

1 comment or Leave a comment