?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Добре поїхали Previous Previous Next Next
September 21st, 2015 - Клуб екологічного туризму "Добре поїхали" — LiveJournal
jarkokozak
dobre_poixaly
jarkokozak
Вчора клуб "Добре поїхали" гостював у наших добрих друзів, природоохоронців з Пирятинського національного природного парку. Вирішили об'єднати все найцікавіше, що було на перших двох маршрутах (Березоворудське і Кейбалівське відділення парку).

Що з цього вийшло:

переглянутиCollapse )

Tags: , ,

1 comment or Leave a comment