?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Добре поїхали Previous Previous Next Next
November 19th, 2015 - Клуб екологічного туризму "Добре поїхали" — LiveJournal
jarkokozak
dobre_poixaly
jarkokozak


31 грудня - 2 січня, Кривий Ріг.
Індустріальний туризм: спуск в кар'єр, навчальна шахта, пішохідні подорожі по відвалах, підземний трамвай, тощо.
Прошу в коментарях відзначитися, кого така ідея зацікавила.

Tags:

3 comments or Leave a comment