?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Добре поїхали Previous Previous Next Next
Клуб екологічного туризму "Добре поїхали"
jarkokozak
dobre_poixaly
jarkokozak
Відпустка в Карпатах 2013. Програма.
16 comments or Leave a comment
Comments
jarkokozak From: jarkokozak Date: June 5th, 2013 09:01 am (UTC) (Link)
Питання в стадії вирішення, на дитячий табір у мене є головний "замовник", дитячий клуб, від них буде залежати вибір місця проживання та програма.
Складно не буде, це 100%
16 comments or Leave a comment