?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Добре поїхали Previous Previous Next Next
Клуб екологічного туризму "Добре поїхали"
jarkokozak
dobre_poixaly
jarkokozak
Відпустка в Карпатах 2013. Програма.
16 comments or Leave a comment
Comments
jarkokozak From: jarkokozak Date: June 9th, 2013 07:13 am (UTC) (Link)
з дворічною краще в дорослий :)

програма для дітей - вона буде розрахованою для дітей,
скажімо від 6 до 12 років, щоб дітям було цікаво, і вони чогось навчились,
а вам фактично можна на будь-яку з програм записуватись

16 comments or Leave a comment